เที่ยวHongkong -Macau ด้วยตัวเองไม่ง้อทัวร์

 

เที่ยวHongkong -Macau ด้วยตัวเองไม่ง้อทัวร์

โปรแกรม การเดินทาง


วันที่ 1 กรุงเทพ – ฮ่องกง ( ไม่มีอาหาร )

13.20น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบิน-----

17.30น. ถึง สนามบิน ฮ่องกง / พบไกด์ รอรับท่าน เดินทางสู่ที่พัก Chung Hing Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 2 ฮ่องกง - มาเก๊า - เวเนเชี่ยน รีสอร์ท (ไม่มีอาหาร)

- อิสระ shopping และ ท่องเที่ยว ภายใน เวเนเชี่ยน รีสอร์ท ที่มี ร้านค้ากว่า 300 ร้านค้า

 

วันที่ 3 รีพัลล์เบย์ – วิคตอเรียพีค - อิสระ shopping ย่าน นาธาน – กรุงเทพ ( ไม่มีอาหาร )

-นำท่านเดินทางสู่ หาดรีพัลล์เบย์ นมัสการ เจ้าแม่กวนอิม

-เยี่ยมชม โรงงานจิลเวลี่ ที่ได้รับรางวัล ดีไซน์ยอดเยี่ยม

 - ชม ทัศนียภาพ ฮ่องกง บน วิคตอเรีย พีค

- สาธิตการเลือกซื้อหยก ที่ ศูนย์รัฐบาล

23.30 ออกเดินทาง โดยเที่ยวบิน-----

00.40 เดินทาง ถึง กรุงเทพ

Call Center 02-5130037 ( Auto 6 lines )

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน