A2 ARIGATOU SAKURA โอซาก้า โตเกียว 6 วัน 4 คืน

 

ชมซากุระ ด้านนอกปราสาทโอซาก้า / ปราสาททอง คินคาคุจิ / วัดคิโยมิสึ / ศาลเจ้าเฮย์อัน นั่งรถไฟชินคันเชน อาบน้ำแร่ออนเซ็น ชมภูเขาไฟฟูจิ ช็อปปิ้งย่าน ฮาราจูกุ ย่านชิบุยะ ชมซากุระบานในสวน อุเอโนะ เดินทางสายการบินไทย

 

กำหนดการเดินทาง   

24 – 29 MAR’15 // 25 - 30 MAR’15       โปรโมชั่น 49,900                            

1 – 6 APR’15 (BUS 1) // 1 – 6 APR’15 (BUS 2)    52,900

2 – 7 APR’15 (BUS 1) // 7 – 12 APR’15 (BUS 1) // 7 – 12 APR’15 (BUS 2)   53,900

 รายละเอียดโปรแกรมทั้งหมด (คลิก)

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน